1.ปรึกษารายละเอียด

ปรึกษาฟรีไม่คิดค่าบริการ

2.ลูกค้าโอนค่ามัดจำเริ่มงาน

ลูกค้าเลือกแพ็คเกจพร้อมชำระค่าบริการ
ก่อนเริ่ม 50% หลังงานเสร็จอีก 50%

3.ส่งไฟล์งาน

ลูกค้าจัดระบบไฟล์งานให้เรียบร้อย ส่งเข้าเมล์นี้
kruwid.designstudio@gmail.com

4.แจ้งคิวงาน/วันรับงาน

แจ้งคิวงาน/วันส่งงาน
ลูกค้าต้องแจ้งวันใช้งานจริงเพื่อกำหนดเวลาส่งงาน เผื่อเวลาแก้ไขงานได้อย่างเหมาะสม

5.ดำเนินการ/แก้ไขงาน

ลูกค้าจะได้รับงาน พร้อมแก้ไขให้ฟรี 2 ครั้ง
ครั้งต่อไปคิด จุดละ 50 บาท

6.ส่งงาน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานผ่าน Google Drive
หลังจากชำระเงิน งวดสุดท้ายครบถ้วน

วิธีการชำระเงิน2