Introduction

1. สิ่งที่ควรรู้ก่อนการพิมพ์สัมผัส

2. เริ่มต้นฝึกพิมพ์สัมผัส

3 ฝึกพิมพ์ภาษาไทย

4 ฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ

5. สิ่งที่ควรรู้ก่อนจบคอร์สพิมพ์สัมผัส

ตัวอย่างวีดีโอเรียนภายในคอร์สภาพรวม

กลุ่มห้องเรียนพิมพ์สัมผัส 👉  คลิกที่นี่

สมัครเรียนพิมพ์สัมผัส 👉  คลิกที่นี่