Select Your Favourite
Category And Start Learning.

การวางนิ้วบน. แป้นเหย้า

การวางนิ้วบนแป้นเหย้า

          แป้นเหย้า (Home Key) คือ แป้นพิมพ์พื้นฐานหรือแป้นหลักในการฝึกพิมพ์สัมผัส อักษรแป้นเหย้าคือ ฟ ห ก ด่ า ส ว อยู่ในแถวที่ 2 นับจากแถวล่างสุด ไม่ว่านิ้วใดจะก้าวไปพิมพ์แป้นอักษรใดก็ตาม เมื่อเคาะแป้นอักษรใดเสร็จแล้วจะต้องชักนิ้วกลับมาไว้บนตำแหน่งแป้นเหย้าของนิ้วนั้นทันที ลักษณะการวางนิ้ว

 

การวางนิ้วบนแป้นเหย้า

การวางนิ้วบนแป้นเหย้า

 
⌨️ให้วางนิ้วมือซ้ายและมือขวาบนแป้นเหย้า มีดังนี้
     แป้นเหย้าด้านมือซ้าย
แป้นอักษร ฟ ใช้นิ้วก้อย วางประจำตำแหน่ง
แป้นอักษร ห ใช้นิ้วนาง วางประจำตำแหน่ง
แป้นอักษร ก ใช้นิ้วกลาง วางประจำตำแหน่ง
แป้นอักษร ด ใช้นิ้วชี้ วางประจำตำแหน่ง
  แป้นเหย้าด้านมือขวา
แป้นอักษร ่ ใช้นิ้วชี้ วางประจำตำแหน่ง
แป้นอักษร า ใช้นิ้วกลาง วางประจำตำแหน่ง
แป้นอักษร ส ใช้นิ้วนาง วางประจำตำแหน่ง
แป้นอักษร ว ใช้นิ้วก้อย วางประจำตำแหน่ง
       ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวา สำหรับเคาะคานเพื่อเว้นวรรคขณะพิมพ์ให้มองที่แบบพิมพ์ ไม่ควรมองที่แป้นพิมพ์ฝึกพิมพ์โดยใช้นิ้วเคาะที่แป้นเหย้าทีละตัว โดยเริ่มจากนิ้วทั้งสองด้าน เข้ากลุ่มเรียน 👉 คลิกที่นี่

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email