ครูวิด : นางสาววัฒนา มะปรางค์

  • ประสบการณ์งานกราฟิก ทั้งภาพนิ่ง วีดีโอ มากกว่า 13 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการพิมพ์สัมผัส มากกว่า 13 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียน มากกว่า 9 ปี
  • ประสบการณ์ด้านวิทยากรอบรมด้านสื่อ นวัตกรรมภายในโรงเรียน มากกว่า 6 ปี

Phone Number:

095 - 390 - 9290

Email:

aaa.wattana@gmail.com

Resume

ประวัติโดยย่อ

Award

ผลงาน และรางวัล

Experience

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

Lecturer

วิทยากร