Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Review )

New

Google Site สร้างเว็บไซต์สำหรับการศึกษา

฿199.00

( 0 Review )

Course Level

Intermediate

Video Tutorials

19

฿199.00

Course content

บทที่ 1 การวางแผน

1.1 วางแผนการทำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
1.2 แนวทางการเชื่อมโยงระบบการศึกษา

บทที่ 2 เริ่มต้นออกแบบ

บทที่ 3 การแทรกเนื้อหาและสื่อต่างๆ

บทที่ 4 เทคนิคการสอนให้เชื่อมโยงเว็บไซต์

About Course

Google Site เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของบริการ Google Workspace ที่สมาชิกบัญชี Google สามารถใช้บริการได้ฟรี ไม่เสียค่าบริการโดยสามารถสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กร หรือหน่วยการใดๆ ได้อย่างง่ายดาย ในสำหรับการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำเว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอนหรือรวบรวมผลงานครูไว้เป็นหมวดหมู่  เพื่อให้การทำงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการทำงานไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Google Workspace เช่น Google Classroom , Google Meet , Google Doc , Google Sheet,Google form , Google Calendar หรือแม้แต่ Canva ก็ยังสามารถนำมาประยุกต์เชื่อมโยงทำให้งานเว็บไซต์ของคุณครูออกมาดูดีแถมยังใช้งานฟรีอีกด้วย

What to learn?

1. การสร้างเว็บไซต์จาก Google Site สำหรับการศึกษา 2. การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันของ Google Workspace 3. การทำงานร่วมกันระหว่าง Canva กับ Google Site 4. แนวทางการออกแบบเว็บไซต์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพ 5. ปูพื้นฐานการออกแบบสำหรับผู้เริ่มต้นจากศูนย์จนสามารถสร้างชิ้นงานได้

Material Includes

  • 1.ผู้เรียนต้องมี E-mail สำหรับการใช้งาน Google Workspace (จะเป็นขององค์กรหรือส่วนตัวก็ได้)
  • 2.แนะนำใช้ E-Mail ส่วนตัวเพื่อการเก็บผลงานระยะยาว (ในกรณีเปลี่ยนองค์กรการศึกษา)

Requirements

  • 1.เมื่อจบคอร์สท่านสามารถสร้างเว็บไซต์จาก Google Site ได้เลย
  • 2.แนะนำเรียนให้จบคอร์สเพื่อความต่อเนื่องและเข้าใจทุกจุดของการสร้างงาน

Audience

  • ครู อาจารย์ ติวเตอร์ ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์สำหรับการศึกษา

Instructor

Kru Wid
5.00 /5

4 Courses

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
฿199.00

Material Includes

  • 1.ผู้เรียนต้องมี E-mail สำหรับการใช้งาน Google Workspace (จะเป็นขององค์กรหรือส่วนตัวก็ได้)
  • 2.แนะนำใช้ E-Mail ส่วนตัวเพื่อการเก็บผลงานระยะยาว (ในกรณีเปลี่ยนองค์กรการศึกษา)
Add to cart